Băng Tải Mắc Gầu

Băng Tải Bạt Đa Lớp Bố

Băng Tải Bạt Đa Lớp Bố

: BTMGDLB

  • Dùng để tải trong các nhà máy sản xuất giấy, chè, bao bì, sản xuất cám...

: Thiên Phú

Băng tải mắc gầu

Băng tải mắc gầu

: TP-BTMG

Băng tải loại này thường sử dụng để tải các loại nguyên liệu theo phương thẳng đứng.
Trên mặt băng tải đục các lỗ để bắt gầu múc bằng nhựa, thép.

 

: Thiên Phú