Tuyển dụng

Tuyển Dụng Tháng 03/2016

Công ty CP Chế tạo máy Thiên Phú là đơn vị chuyên sản xuất, lắp đặt, tư vấn thiết kế các sản phẩm và dịch vụ sau: Quạt công nghiệp, Quạt ly tâm, Quạt hướng trục, Quạt thông gió, Hệ thống hút lọc bụi, Hệ thống khung băng tải, Băng truyền tải, Khung băng tải, Rulo, Con lăn, ..... Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch sản xuất cho năm 2016, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau : +) 1 kỹ sư cơ khí. +) 15 thợ Hàn. +) 10 thợ Phụ. +) 3 thợ Điện. +) 2 thợ Tiện.

TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2015

Do nhu cầu về nhân sự nhằm chuẩn bị kế hoạch sản xuất cho năm 2016, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động; Công ty Thiên Phú cần tuyển: +) 1 kế toán kho. +) 10 thợ Hàn. +) 5 thợ Phụ. +) 3 thợ Điện. +) 2 thợ Tiện.

Tuyển Dụng Tháng 7

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau